A szándék figyelemre méltó és nemes, de az informatikai biztonsági ügyekből már ismert, hogy a képzés nem csodafegyver, a probléma ennél sokkal összetettebb.

Február 6-ra, a Biztonságos Internet Napjára időzítette a Digitális Jólét Program Titkársága azt a bejelentését, melyben közlik, hogy a magyar kormány által az internetről és a digitális fejlesztésekről kezdeményezett 2015. évi nemzeti konzultáció, az InternetKon során a magyar polgárok egyértelmű véleményt fogalmaztak meg arról, hogy a világháló ne fenyegesse gyermekeink biztonságát. Ezért a szakmai és társadalmi szervezetekkel szorosan együttműködve elkészült Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája (DGYS).

A DGYS célja, hogy közösen védjük meg gyermekeinket az internet káros tartalmaitól és módszereitől, a kockázataitól, valamint felkészítsük a gyermekeket, szüleiket, tanáraikat a tudatos és értékteremtő internethasználatra – fogalmaz a közlemény. A beszámoló szerint a védelmi módszerek kialakítása mellett a stratégia alapvető szerepet szán a médiaműveltség, médiatudatosság fejlesztésének.

A DGYS keretében kidolgozásra kerül egy kortárs segítő képzési rendszer, amelyben az internethasználat előnyeit és az annak során felmerülő kockázatokat a leginkább érintettek számára velük hasonló korú társaik mutatják be és adott esetben segítséget is tudnak nyújtani. Az országszerte megtalálható Digitális Jólét Program Pontokon (DJP Pontok) keresztül a szülők számára térítésmentes médiaműveltség-képzések indulnak, amelyek felkészítést nyújtanak az internethasználat kockázataival kapcsolatban, és bemutatásra kerülnek olyan módszereknek is, amelyekkel a szülők hatékonyabban segíthetik gyermekeiket a digitális médiakörnyezet biztonságos használatában. A gyermekekkel foglalkozó rendőrségi, ügyészségi, bírósági dolgozó képzése is folyamatosan zajlik – írja a titkárság. Azt is célul tűzték ki, hogy a készülő Nemzeti Alaptantervbe (NAT) bekerüljenek a digitális biztonsággal kapcsolatos kérdéskörök is.

A stratégia végrehajtása során és különböző tudatosító kampányok elindításában is folyamatosan a titkárság együttműködik a Belügyminisztérium, az Országos Bírósági Hivatal, a Legfőbb Ügyészség, az Igazságügyi Minisztérium Áldozatvédelmi Központ, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal és az Új Nemzedék Központ szakembereivel.

Forrás: ITCafé

Reklámok